Синоніми до слова Абзац

Синоніми до слова Абзац

  1. новий рядок
  2. уступ
  3. відступ

Приклади використання слова Абзац

  • Почати новий рядок з абзаца..
  • В окремих творах Нечуй-Левицький виявляє прагнення до об'єднання ряду речень або навіть кількох абзаців у єдине надфразне ціле.
  • Чумак почав читати з середини, з того абзаца, що вказав Павло.
  • Абзац … — Той ніяк не міг позбутися розгубленості .