Синоніми на літеру

Словник синонімів онлайн

Напевно, українська мова одна з найбільш насичених синонімами мов. Якщо запропонувати пересічному українцю підібрати синонім до будь-якого слова, то він не вагаючись назве не менше п’яти. Гарний – красивий, прекрасний, чудовий, ладний, сподобний… Словник синонімів української мови дозволяє продовжувати цей перелік нескінченно довго. Окрім слів, є також синонімічні фрази. Наприклад, до виразу «марно гаяти час» можна підібрати такі аналогії: «товкти воду в ступі», «переливати з пустого порожнє».

Функція словника синонімів – урізноманітнення мовлення, уникнення повторів, монотонного викладання матеріалу. Завдяки правильному вибору слова можна підсилити його значення, оцінити, внести уточнення.

Отже, синоніми – це слова або фрази, різні за звучанням, але тотожні за змістом та лексичним значенням. Сукупність синонімів певної мови має назву – синонімія.

Класифікація синонімів

Словник синонімів налічує декілька різновидів:

 • Абсолютні або безвідносні – належать до однієї частини мови, пояснюють одне поняття та збігаються за значенням. Мета їх використання – зменшення кількості повторів в тексті.
 • Семантичні або логічні – позначають один предмет, але відрізняються певними елементами значень та не мають яскравого забарвлення.
 • Семантико-стилістичні – закріплені за певним стилем, мають виразне емоційне забарвлення.
 • Ідеографічні або значеневі – передають різні відтінки одного поняття та відрізняються відтінками значень. Наприклад: дивувати, вражати.
 • Контекстуальні – слова та сполучення слів, що мають загальне спільне значення в певному контексті. Вони найчастіше вживаються в художньому та публіцистичному стилях, та створюються в процесі індивідуального мовлення.
 • Фразеологічні – це певні вирази, що виражають те саме поняття, що й головне слово.

Всі слова та фрази тотожні за значенням, але різні за написанням та звучанням містяться у словниках синонімів.

Звідки вони беруться

Є декілька способів поповнення словника синонімів:

 • Використання префіксів та суфіксів.
 • Утворення нових слів шляхом складання декількох інших.
 • Завдяки використанню абревіатур та їх розшифровування.
 • Використання діалектів та літературних виразів.
 • Вживання професійних слів.
 • Запозичення з інших мов.
 • Застарілі слова.
 • Стійкі словосполучення.
 • Діалекти.
 • Пом’якшення грубих слів.

Всі підібрані синоніми – це синонімічний ряд, де головним є найбільш вживане слово.

Стилістична роль

Синонімічний словник кожної мови є свідченням її краси, він дає можливість досконало передавати різні відтінки емоцій, надавати словам експресивного забарвлення. Один з яскравих прикладів: горизонт – небосхил, обрій, виднокіл, небокрай, овид, небозвід.

Отже синонімічний словник – це справжні скарби мови. Уміле вживання синонімів свідчить про досконале володіння мовою, адже пошуки доречного слова зі словника синонімів збагачують думку та виховують мовну культуру людини.