Синоніми до слова Авторитарний

Синоніми до слова Авторитарний

  1. (лад) диктаторський
  2. самодержавний
  3. автократичний
  4. монархічний
  5. тоталітарний
  6. деспотичний
  7. тиранічний

Приклади використання слова Авторитарний

Так, авторитарний стиль більше відповідає кризовій ситуації, за якої перебіг справ виходить з-під контролю керівника.

— згодився Валдіс, завжди такий авторитарний, і за годину вони вже поверталися з райцентру, навантажені випивоном-закусоном і щасливі хоч якоюсь зміною у їхньому тихоплинному здичавілому дачному раюванні.

Саме тому, як вчили тебе на лекціях із політології, будь-який авторитарний режим приречений на фіаско.

Харизматичний авторитет є однією з найреволюційніших сил історії, проте у чистій своїй формі він має наскрізь авторитарний, панівний характер.

Полягає він у тому, що авторитарний тип управління використовує лише директивні методи; демократичний — базується на ініціативі та активності.

Та й, наскільки я зрозуміла попередній матеріал, головне, що визначає «нечітку» різницю між ними, це, так би мовити, спосіб їх формування — «демократичний» (на основі ЕПЦМ) чи «авторитарний» (із переважанням програмного компонента).

Але це не відбувається безпосередньо і в авторитарний спосіб, а тільки опосередковано — узгоджуючи мету різних наук і насамперед розкриваючи поняття і вказуючи на зобов’язуючу силу основних законів буття та мислення.

Ти не знаєш, як би воно було, аби в молоді роки, коли ти казилася в передчутті кохання, тобі б зустрівся саме такий чоловік: сильний, ніжний і авторитарний.

Не животіння в існуючих куцих етнографічних межах, а авторитарний розмах і енергія, що виступає поза межі існуючого краю.

Таким фахівцям був притаманний авторитарний стиль управління.