Синоніми до слова Адаптивність

Синоніми до слова Адаптивність

Приклади використання слова Адаптивність

Саме пластичність і адаптивність общинної структури, головного виробничого механізму первісного суспільства, дали змогу первісному людству витримати найнесприятливіші кліматичні умови й заселити континенти.

Тому гнучкість організації, її адаптивність до нововведень залишається єдиним ключовим чинником виживання і розвитку.

Хотілося б назвати цих конкретних німецьких експертів лихим безвихідним завулком одного з академічних підходів до Східної Європи, однак річ у тім, що професори пережили ті часи, а філософські формули проявили подиву гідну адаптивність.

Водночас сільським трудівникам держава й надалі гарантує свободу вибору форм господарювання на селі, що стимулюватиме подальший розвиток конкуренції, більшу адаптивність аграрних підприємств до зміни ринкового середовища.

Метою механістичних структур є управлінський контроль, а не адаптивність організації до нових умов.

Поміж них — комунікабельність, самоконтроль, гнучкість, уміння ставити себе на місце інших людей, адаптивність, впевненість у собі.

Адаптивність потенціалу підприємства та її оцінка.

СППР зорієнтована на гнучкість та адаптивність для при-стосування до змін середовища або підходів до розв’язання за-дач, які приймає користувач.

СППР зорієнтована на гнучкість та адаптивність для при-стосування до змін середовища чи підходів до розв’язування задач, що їх обирає користувач.

Для сучасних виробничих систем зв’язки мають бути водночас упорядкованими й еластичними, щоб одночасно забезпечувати адаптивність до вимог зовнішнього середовища і достатню результативність.