Синоніми до слова Адаптуватися

Синоніми до слова Адаптуватися

Приклади використання слова Адаптуватися

Зрозуміло, що підприємство, яке мусить постійно адаптуватися до мінливого зовнішнього середовища, не реалізує тільки якусь одну концепцію.

Звідси випливає, що бізнес-процеси також мають адаптуватися, аби відповідати новим умовам.

У цьому зв’язку банк повинен обирати стратегії, які б дозволяли менеджменту відповідати на поточні ризики й адаптуватися до нових.

Тому з усіх сил намагався адаптуватися, прилаштуватися до обставин, принаймні заробити якусь копійку.

Гнучкість СППР характеризує можливість системи адаптуватися до змін потреб і ситуацій.

Проте КСП хоч істотно і відрізнялися від колишніх колгоспів за майновими і земельними відносинами, все ж вони, як з’ясу — валося, об" єктивно були неспроможними адаптуватися до народжуваного в державі ринкового середовища.

Крім того, система повинна постійно адаптуватися до запитів користувачів, своєчасно реагувати на можливі зміни економічної ситуації, у якій працює МНК.

Ніхто й подумати не міг, що цілковито керовані сойкотуни зможуть адаптуватися у дикій природі, передати свій генетичний код і продовжити рід.

Тому система розвитку персоналу повинна мати здатність адаптуватися до нових завдань виробництва, до змін у стратегії управління організацією.