Синоніми до слова Адміністративний

Синоніми до слова Адміністративний

Приклади використання слова Адміністративний

Суспільна шкідливість (небезпечність, антигромадська спрямованість) як ознака означає, що адміністративний проступок завдає або створює загрозу заподіяння певної шкоди об" єктам адміністративно-правової охорони.

Прямий і не-прямий методи (адміністративний та економічний) мають у своєму арсеналі різні засоби, властиві конкретно тому чи тому методу.

Винятковим засобом забезпечення можливості погашення по-даткового боргу є адміністративний арешт активів платника.

Адже все, що кипіло на Уманщині, відлунювало у Пере яславі, бо саме тут був адміністративний центр православного Правобережжя, яке перебувало під владою переяславського єпископа.

Байдуже, що Запорозька держава фактично проіснувала майже два століття, у ній навіть виробився свій адміністративний поділ на паланки.

У першому випадку адміністративний процес включає в себе як юрисдикційні, так і процедурні провадження, які розглядаються і судами, і спеціально уповноваженими органами виконавчої влади.

Державне управління має політичний та адміністративний аспекти

Поліція й адміністративний апарат настільки злились із злочинним світом, що боротьба з бандами стала практично неможливою.

Вони вказали йому, де саме буде адміністративний центр округу.

В сучасному законодавстві існують кодекси: кримінальний, адміністративний, про шлюб і сім'ю, кримінально-процесуальний, земельний, водний та ін.