Синоніми до слова Антагоністичний

Синоніми до слова Антагоністичний

  1. ворожий
  2. непримиренний

Приклади використання слова Антагоністичний

  • Він [народник] не розрізняє двох антагоністичних класів, феодалів і буржуазії...
  • Письменник-реаліст [Панас Мирний] розкривав антагоністичні взаємини селянської бідноти з поміщиками.
  • Вивченню антагоністичних взаємовідношень між мікроорганізмами і питанню використання антагонізму у боротьбі з хворобами рослин.. присвячена велика кількість праць.