Синоніми до слова Арбітраж

Синоніми до слова Арбітраж

Приклади використання слова Арбітраж

До послуг аудиторів звертались і незацікавлені сторони (суд, арбітраж), які захищали справедливість.

Що таке арбітраж, і як він впливає на ціни фінансових активів?

В Україні, наприклад, є постійно діючий арбітраж — Міжна-родний комерційний арбітражний суд.

У результаті процентний арбітраж сприяє вирівнюванню процентних ставок.

Підпираємий ними лібералізм популяризує точку зору, що за державою мусять залишитися виключно поліцейські, та оборонні функції, а також арбітраж у міжкорпоративних суперечках.

До таких способів відносять посередництво (медіація), фасилітацію, міні-суди, приватний арбітраж та ін.

Якщо сторона попереднього контракту відмовляється від укладання основного, то друга сторона має право звернутися в суд чи арбітраж з позовом щодо примушення укладання контракту, а також про компенсацію збитків.

Міжнародний комерційний арбітраж (третейський суд) є різ-новидом комерційного арбітражу, водночас комерційний арбіт-раж набув найширшого застосування саме у розгляді спорів, що виникають із зовнішньоекономічних угод.

Такий арбітраж вважається прикладом найбільш витонченого дилерського мистецтва.

Є тлумачення допустимості комерційних спорів як предмета арбітражного розгляду, дане в Типовому законі ЮНСІТРАЛ про міжнародний комерційний арбітраж.