Синоніми до слова Аскетизм

Синоніми до слова Аскетизм

Приклади використання слова Аскетизм

Бо тут, уже на порозі свого виникнення, аскетизм проявляє подвійний зміст: як зречення від світу, з одного боку, і як оволодіння світом з допомогою здобутих таким чином магічних сил — з іншого.

Людина, споглядаючи ікону, відчуває духовне піднесення, переймає радість і скорботу, аскетизм.

Самоцінність естетичного виключалася в умовах панування релігійної ідеології, що зробила суспільним ідеалом аскетизм, духовне вдосконалення через звернення до Бога як вищого блага і краси.

Розумовий надлишок може викликати в людини свідому, цілеспрямовану сліпоту й глухоту навмисної самотності, штучно холодний аскетизм.

Тут же мусимо, задля чіткості термінології, насамперед уточнити терміни «аскетизм» і «містика», що ними вже не раз оперували як полярними поняттями.

Тільки та строгість життя й майже чернечий аскетизм у вимогах, дозволили козацтву стати з часом ніби орденом українських хрестоносців, охоронним щитом для краю, месником кривд і виразником визвольних змагань українського народу.

Це аскетизм гордині, це скромність гордині, і мета його — здобути собі право не щадити інших, право судити суворо і нещадно.

Менталітет має чітко визначену якість — смиренність, аскетизм.

Особливо такі нападки характерні для середньовічної філософії, коли проповідувався аскетизм і стриманість у почуттях.