Синоніми до слова Атестація

Синоніми до слова Атестація

Приклади використання слова Атестація

Атестація робочих місць за умовами праці У сучасних умовах неабиякого значення набуває атестація робочих місць.

АТЕСТАЦІЯ КЕРІВНИКІВ І СПЕЦІАЛІСТІВ ЯК МЕТОД ЇХНЬОЇ ОЦІНКИ До методів оцінювання персоналу належить його атестація, що полягає в комплексній оцінці діяльності працівників у період між черговими атестаціями.

Атестація та присвоєння кваліфікаційних класів судових експертів.

Атестація — це особливий вид оцінювання персоналу.

Атестація персоналу водночас відіграє важливу виховну роль, вказуючи на недоліки працівника в роботі та накреслюючи шляхи їх усунення.

Атестація і звільнення працівника / / Урядовий кур" єр.

Атестація персоналу Однією з форм оцінювання персоналу є атестація, яка широко розповсюджена як в українських, так і зарубіжних організаціях.

Основні етапи атестації персоналу організації В Україні для державних службовців, працівників керівного складу державних підприємств запроваджена періодична підсумкова (один раз на три роки) атестація.

На практиці найбільшого поширення набула атестація керівників та фахівців.