Синоніми до слова Атеїст

Синоніми до слова Атеїст

 1. невіруючий
 2. богоборець
 3. боговідступник
 4. єретик
 5. блюзнір
 6. невірник
 7. безвірник
 8. безбожник
 9. невіра

Приклади використання слова Атеїст

 • Читання настільки перевернуло мій світогляд, що з незвичайно релігійного хлопця, яким я був до 12 років, я став на 13 році життя атеїстом.
 • В поемі «Кавказ» Шевченко.. таврував грабіжницьку колоніальну політику царизму, боровся, як атеїст, проти релігії.
 • Атеїст , бачачи цей обряд , каже : "Хіба це Будді помагає ?
 • Атеїст не знає , що буддист , кладучи квітку біля статуї Будди , сам себе уквітчує — сам свої почування звеличує .
 • Атеїст , висміюючи забо бон ність , не знає , що большевицькі архиєреї кла дуть квіти біля статуї Леніна , щоб демон струвати , що вони також шляхетні люди — обож нюють своє червоне божество .
 • Атеїстичне виховані солдати як один знімали шапки , декотрі хрестилися , в усіх світлішали обличчя .