Синоніми до слова Багаторазово

Синоніми до слова Багаторазово

Приклади використання слова Багаторазово

Проте залишалося нез’ясованим і суперечливим питання про його багаторазово доведену спроможність зцілювати людей, причому він робив це надзвичайно просто, без будь

Це означає, що один раз занесена в базу первинна інформація з місця її виникнення має в ра-зі потреби багаторазово використовуватися всіма користувачами цієї системи.

Основна причина використання констант полягає в тому, що в них одноразово вводиться будь-яка інформація, яка потім може багаторазово використовуватися під час формування документів, у розрахунках, у процесі формування звітності.

Але навіть глухі відлуння їхнього пересування, багаторазово помножені кам’яними гранями тунелів і залів, здавалися нахабними й недоречними у цій велетенській будові, яка пережила своїх будівничих і зберігала у надрах таємниці їхньої могутності.

Інформація, яка міститься в третьому стовпці константи, час від часу може коригуватись, але сутність константи при цьому не змінюється: введене одного разу в систему значення константи використовується багаторазово.

Зв’язки як по «І», так і по «Або» можуть багаторазово зустрі-чатися в одному запиті.

Техніко-економічний аналіз для оцінювання СППР застосовувався багаторазово для їх оцінювання як на стадії їх створення, так і в процесі експлуатації.

На об" єктах управління можна записувати і таким чином накопичувати на магнітних носіях (ПЕОМ-сервер) потрібну інформацію, яку далі можна багаторазово використовувати при інформуванні менеджерів і фахівців, а також з іншою метою.

Я подумки згустив сутінки — мейланьські вечори виявилися занадто світлі - опісля багаторазово збільшив альтанку, перетворивши її на похмуру вежу Аль-Кутуна, і усміхнувся, мерехтячи оголеним клинком.

Після повернення з Сибіру багаторазово обирався кошовим отаманом Січі.