Синоніми до слова Багатосторонній

Синоніми до слова Багатосторонній

Приклади використання слова Багатосторонній

Організація лізингового процесу при багатосторонній лізинговій угоді

Рішення всіх цих проблем можливе лише на базі міжнародного співробітництва, здійснюваного на двосторонній і багатосторонній основах.

Це одна з найбільших галузей національного права, норми котрого регулюють різноманітні суспільні відносини в найбільш багатосторонній соціальній сфері - у сфері функціонування виконавчої влади.

Слід також розрізняти двосторонній контракт з великою кількістю осіб та багатосторонній контракт.

Такі преференції надаються найрозвинутішими країнами в односторонньому порядку, але рішення щодо їх застосування розробляються на багатосторонній основі.

Таким чином, ділові переговори — це дво — або багатосторонній переговірний процес, учасники якого мають певні інтереси, здібності й можливості їх реалізувати або самостійно, або разом з іншими суб" єктами економічної діяльності.

Він передба-чає надання на багатосторонній основі митних пільг, а також преференцій стосовно внутрішніх податків і зборів, якими обкла-дається виробництво, обробка та обіг імпортованих товарів.

З цією метою застосовується багатосторонній валютний курс.

Багатосторонній залік виконується між трьома й більше бан-ками.

Комунікація — це двосторонній (багатосторонній) процес обміну ідеями та інформацією, який веде до взаємного порозуміння сторін.