Синоніми до слова Бачення

Синоніми до слова Бачення

 1. (світу) сприймання
 2. розуміння
 3. зір

Приклади використання слова Бачення

 • — І затям собі.: при читанню всякої книжки від планіметричного способу бачення доходити до стереометричного.
 • Соціалістичний реалізм — не сума абстрактних формул і догм. Це той художній метод відчування, бачення, відтворення явищ дійсності, який ґрунтується на ленінській теорії відображення.
 • — Від них [письменників] учіться не лише писати, але головна річ — бачити!.. В баченню, в оці головна штука.
 • При нормальному зорі - баченні двома очима — людина розглядає природу і предмети, що її оточують, під кутом, який в горизонтальному напрямі дорівнює майже 180 градусам і у вертикальному — приблизно 90 градусам.
 • Пожди, будь мудрий і не май гадки про бачення.
 • — Він це уздрів крізь щось на кшталт Пасм-О — Бачення.
 • А мій фе-фіада ти викрив за допомогою Заклинання Істинного Бачення
 • Бачення цієї нової якості відбувається раптово у вигляді осяяння в проблемній ситуації.
 • Уряд Аль-України тобі виносить подяку і нагороджує урядовою нагородою — Золотим Хрестом Бачення.
 • Бачення є новим елементом довгострокового планування, основу якого визначають документи загальнонаціонального характеру.
 • Бачення націоналізму як ідеологічного феномена, винайденого для вирішення соціального конфлікту, також має певні історичні підстави.
 • Бачення визначає мету, яка, у свою чергу, випливає з певної стратегії, що показує, де організація планує опинитись у визначений час.
 • Бачення людини в білому, що наближалася з шприцом, змусило його захотіти поводитись як шестирічний хлопчик — кинутись у сховище, закотити істерику.
 • Бачення, яке стимулює людей, має бути достатньо сміливим, щоб підштовхувати їх до дій, однак не настільки недосяжним, щоб не позбавляти їх мотивації та деморалізувати.
 • Бачення краси зоряного неба — найголовніша ознака духовності, що відрізняє людину, «споглядача неба», від інших істот, які за своєю природою «потуплюють погляд у землю» (Овідій.