Синоніми до слова Безвольний

Синоніми до слова Безвольний

Приклади використання слова Безвольний

Безвольний куций хоботок сіпався, видаючи нездорове сопіння.

Військовий комісаріат очолював бездарний і безвольний К. Ворошилов, дружиною його була жидівка Голда Горбман («Катерина»).

Це був молодий дезертир, жорстокий і безвольний, бандит і грабіжник, що не раз сидів у тюрмі, відбуваючи мізерно легкі покарання за свої злочини.

Ні, знесилений і безвольний, він просто дрімав, мовчки тішачись тим, що під ногами твердий суходіл, а над головою — чисте спокійне повітря.

Він бачить, що єдина ідея, яка зуміє зірвати безвольний та пригноблений український нарід , — це відродження нації.

Безвольний, розчавлений, не здібний зігнорувати все і гордо вмерти, згаснути …

Слабкий і безвольний, він дуже скоро погодився допомагати туркам у їхніх завойовницьких походах.

Його смерть — це безвольний Юрась Хмельниченко, молодший син гетьмана, на чолі української держави.

І непомітно безвольний шмат плоті, який за хвилю був її рукою, почав кріпнути, набиратися сили у маленькій надійній долоні, яка його підтримувала.