Синоніми до слова Безоплатно

Синоніми до слова Безоплатно

Приклади використання слова Безоплатно

Крім того, корпорація з метою заохочення менеджерів може продавати їм акції з глибоким дисконтом або передавати безоплатно.

Основні засоби можуть надходити безоплатно (як дарунок) від фізичних та юридичних осіб.

У випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно.

У випадках, передбачених законом, правова допомога надається безоплатно.

Безоплатно працюючі члени сім" ї - особи, що працюють без оплати на сімейному підприємстві, очолюваному родичем, який проживає в тому самому домашньому господарстві (якщо ця діяльність належить до економічної).

Надходження тварин, отриманих безоплатно, слід перевіряти за наявністю актів прийому-передачі, які звіряють із взаємо-пов" язаними документами й записами, наведеними вище.

Первина вартість безоплатно отриманих основних засобів дорівнює їх справедливій вартості на дату отримання.

Адже ж безоплатно не тільки до поможуть, а й зроблять !

Благодійна діяльність, меценатство передбачають надання грошових коштів, товарів, послуг фірми субсидованій стороні безоплатно.

У разі ліквідації підприємств, установ, організацій, яким майно було передано безоплатно, або недостатності у них коштів для відшкодування шкоди вартість майна (частина вартості) відшкодовується за рахунок державного бюджету.