Синоніми до слова Безпартійний

Синоніми до слова Безпартійний

Приклади використання слова Безпартійний

Теоретичні висновки робить безпартійний Гордієнко, спец за Марксом, а практичні діагнози ставить Іванов.

В ім'я науки й в ім'я правди цей чес ний безпартійний большевик (хоч і колишній попович) те пер не жаліє й не щадить нічого, чим і мусить визначатися справжній совєтський науковець, діяч науки.

Тоді товариш Огре почервонів і збентежено сказав : — Я — безпартійний !

Це ганебно, я знаю, за азартну гру в тоталізатор виключають з партії, але я безпартійний, більше того, я обиватель.

Група місцевої української інтелігенції просить дозволити їй видавати безпартійний журнал.

Дарма що сам безпартійний, він тепер, здавалося, зробився ще зухвалішим та нахабнішим.

— Конрад Карлович Міхельсон, сорока восьми років, безпартійний, не одружений, член спілки з тисяча дев’ятсот двадцять першого року, надзвичайно моральна особа, мій добрий знайомий, здається, друг дітей …

Одного разу в двері заглянув офіцер в чині гауптмана, уважно подивився на Володимира, розсміявся, про щось поговорив із слідчим, і за годину безпартійний Балакін вийшов на свободу.

Ні, хоч він і безпартійний журналіст, але вона, комуністка, ніколи його не переконає.

Я безпартійний, тихо працював коректором у багатотиражці.