Синоніми до слова Безпечність

Синоніми до слова Безпечність

Приклади використання слова Безпечність

Сава почув у Миколиних словах безпечність і, відтиснувши гурт розставленими руками від закутка коридора, звільнив хлопцям майданчик для герцю.

Водночас характерною рисою української ментальності є нерозважливість, необачність, схильність до крайнощів, навіть максималізована безпечність.

А інколи це стратагема — в тебе вселяють безпечність, аби, захопивши зненацька, піддати цноти твої випробуванню.

Безпечність коштувала гірським леґіням життя: третього дня мадяри розстріляли їх у Жаб" ї.

Безпечність упаковки означає, що речовини, які є шкідливими для організму і які містяться в тарі, не можуть перейти в товар, який безпосередньо з нею стикається.

Найдрібніша похибка чи безпечність могли коштувати дуже дорого.

Торговельні відносини, ринок, як ми тепер називаємо, був основним стимулом до творення нових форм суспільного ладу, політичної системи, яка б забезпечувала успіх, безпечність і надійність у їх дальшому розвитку і збагаченні краю.

Упаковка має задовольняти такі основні вимоги: безпечність, екологічна безпека, надійність, сумісність, взаємозамінність, еко-номічна ефективність.

Загальні вимоги, які визначають допустимість застосування у кримінальному провадженні технічних засобів його фіксування, такі: законність; наукова обгрунтованість; етичність; безпечність.

Саме б’ючи на неймовірність та безпечність Садовської застави, ворог і намагався висадитись тут.