Синоніми до слова Безпристрасність

Синоніми до слова Безпристрасність

Приклади використання слова Безпристрасність

Ця безпристрасність народилась від тривалого горя та безнадії, яких не був спроможний посилити навіть цей новий жорстокий удар.

Він вірив у безпристрасність суду — хоча ніколи не мав з ним справу — але думка про тортури підстьобнула його.

Рішення людей різні; хай буде твоя безпристрасність насторожі, аби уникнути не лише того, що повинно статися, але й того, що може статися.

Отже, нейтральність, безпристрасність слід спершу зрозуміти.

Сам-бо наші прийняв страждання, нам же дарував Свою безпристрасність, воскресивши тих, хто в аді.

АТАРАКСІЯ — незворушність, безпристрасність; у школах завершального циклу античної філософії - душевний стан, до якого повинен спрямовувати своє самовдоско налення прихильник мудрості.