Синоніми до слова Безробіття

Синоніми до слова Безробіття

  1. Незайнятість (відсутність роботи)

Приклади використання слова Безробіття

У роки економічного спаду зростає безробіття, знижуються ціни, зменшуються прибутки підприємств.

Великі розміри безробіття негативно впливають як на відтворення ВВП, так і на відтворення робочої сили.

Підсумовуючи викладене, зауважимо, що безробіття — це складне соціальне, економічне і психологічне явище з нега-тивними наслідками для конкретної особи і суспільства в ці-лому.

Таке безробіття теж притаманне Україні у зв’язку з структурною пе-ребудовою економіки.

Саме проблема безробіття не вирішуване питання сучасної економічної системи.

А бердянці на хвилі безробіття та паливної кризи полюбляють рішуче й масово заперечувати певні сталі судження світової громадськості щодо їхнього рідного міста.

Страховий випадок — це подія, через яку особа втратила заробітну плату або опинилася в стані часткового безробіття.

Важливо звернути увагу на те, що добровільне безробіття може бути економічно ефективним, хоча філософ чи політик може критикувати той факт, що не кожний може отримати високооплачувану роботу.

Він призводить до появи внутрішньофірмового резерву робочої сили, так званого внутрішньофірмового безробіття, яке ще називають «безробіттям на роботі».

Відповідно до цієї моделі збільшення безробіття викликає зменшення вимог стосовно підвищення заробітної плати, тому що працівники не можуть розраховувати на якусь тимчасову роботу в період страйку і тому не будуть завищувати свої первісні вимоги.