Синоніми до слова Бути

Синоніми до слова Бути

  1. (перебувати в дійсності) існувати
  2. (бути наявним) фігурувати
  3. (в певному середовищі) побутувати
  4. (неодноразово) бувати
  5. матися
  6. жити
  7. тривати

Приклади використання слова Бути

Це могла бути одна з причин того, що стався той трагічний кінець, оскі льки він був хворий на серце, а тут ще й удар.

Нині вже мав бути він, і я вирішив продемон струвати свої знання йому, довести, що географію я знаю.

Автомат не має іншого призначення, крім постійного порівняння з живою людиною , — задля того, аби бути ще природнішим, ніж людина, ідеальним образом якої він виступає.

А для цього повинні бути навички виховної, суспільної і організаторської роботи.

Прикладом технополіса може бути японське місто Цукуба, яке організовано було як наукове містечко, де у першу чергу розроблялися нові технології.

Це означає, що ОПР мають бути обізнаними щодо тенденцій, кон’юнктури, митних зборів та законодавчих актів у всьому світі і тому мусять мати швидкий доступ до значно більших обсягів інформації.

Розрахунки платіжними вимогами-дорученнями можуть бути з акцептом або без акцепту.

Чому світ має бути саме таким, яким ти його мислиш?

Але поки прийшла ця хвилина розкладу, здорові національно українські військові частини зважилися на ще одну спробу, яка мала додати Центральній Раді відваги бути справжнім урядом і врятувати самостійність України.

До брокерської контори можуть бути прирівняні юридичні особи, які уклали угоду з біржею про придбання права на використання біржового місця.