Синоніми до слова Біблія

Синоніми до слова Біблія

 1. книга святого писання
 2. святе письмо
 3. святе писання
 4. Святе Письмо
 5. Священне Писання

Приклади використання слова Біблія

 • У нас Святую біблію читає Святий чернець і научає, Що цар якийсь-то свині пас Та дружню жінку взяв до себе, А друга вбив. Тепер на небі.
 • Він [І. Франко] читав усе, що попадало в руки..: Шекспіра, ..Гомера, Софокла, біблію.
 • З обох боків [розп'яття] лежали меч апостола Петра з одного і кована біблія — з другого.
 • Біблія вводить в оману віруючих, перешкоджає їм оволодівати знаннями,.. сковує їх творчу ініціативу і активність.
 • Біблія й грецькі міфи були для нього книжками з однієї полиці .
 • - Рече Біблія : покладися на Господа , - продовжив він після паузи .
 • Утім , маю сказати , що під біблійними днями створення світу слід розуміти цілі епохи , а не проміжок часу між сходом сонця , тим більше що , як свідчить Біблія , сонце створене не в перший день творіння .
 • "Біблія" пише , що "роз мовляв Господь з Мойсеєм лицем до лиця так , як говорить чоловік з чоловіком" ( 2 кн .
 • "Біблія" пише : "Промовляв Господь до Мой сея , кажучи : "Помстись на Мидіянах за синів Ізраелевих : тоді прилучишся до предків своїх" ( 4 кн .
 • "Біблія" пише , що "один з-між синів Ізра їлевих привів до братії своєї мидіянку , перед очима Мойсея і перед очима всієї громади Ізраїлевої" і це "побачив Пінегас , син Еле зара , сина Арона священика , і встав із між громади , та взяв списа в руку .
 • — Учителю , "Біблія" пише , що тільки "Господь Бог Саваот" живий , єдиноправди вий .
 • Євангелист Маттей ( 17:1 — 8 ) , євангелист Марко ( 9:2 — 8 ) , євангелист Лука ( 9:28 — 36 ) вважають , що "Біблія" свята Трьо ма посланиками : Ісус — Мойсей — Ілія .
 • "Біблія" пише , що після помордування дітей — хлопчиків і матерів , лишилося "дів чат , що не знали ложа чоловічого всіх трид цять і дві тисячі" ( 4 кн .
 • - Побратиме , "Біблія" пише , що Іаков ( Із раел ) і Рахеля — родоначальники народу Жидівського , поклонялися багатьом богам-ідолам .
 • "Біблія" , видана в перекладі митро по лита Іларіона ( Огієнка ) , має малу вартість для науковців , істориків , дослідників .