Синоніми до слова Більш-Менш

Синоніми до слова Більш-Менш

  1. (вдало) порівняно
  2. (точно) приблизно
  3. якоюсь мірою
  4. менше-більше

Приклади використання слова Більш-Менш

Тим, певне, осінь і схожа на старість; дух прожитого більш владно колишеться над нею, аніж теперішній день.

За невелику провину чиновника понижували в ранзі, за більш серйозну — позбавляли посади, й тільки за такі злочини, як зрада чи заколот — їх суворо карали.

— Пан Фішерле звик міцно тримати свої фігури, крім них, від життя йому більш нічого не залишилося".

Більш того, якщо істина метафізичних тверджень визна чається їхнім історичним змістом (тобто ступенем, яким вони визначають історичні можливості), то відношення між метафізикою і наукою є суто історичним.

Чимало води втече для такої, хоч і високої, але не дуже веселої місії задля молодої панни, тієї місії, що більш з руки якомусь францишканові …

Розповів, що більш-менш заробляю собі на прожиток.

І друге, не менш важливе; навіть у ХП столітті серед фінського етносу марянської землі всуціль панували фінська язичницька релігія і фінські язичницькі обряди.

— Стривай, у тебе буде не менш відповідальне доручення.

— Вас, я бачу, дуже цікавлять проблеми цього джентльмена , — сказав Дарсі вже менш спокійним тоном, а його обличчя знову почервоніло.

І справді, кожна революція має примарну мету здійснення більш-менш ідеальної утопії.