Синоніми до слова Валовий

Синоніми до слова Валовий

  1. сумарний
  2. загальний
  3. (прибуток) гуртовий
  4. брутт

Приклади використання слова Валовий

Цілком природно, що врожай озимої пшениці значною мірою визначає валовий збір зерна в республіці.

Колгоспник України, 8, 1959, 11

Валова продукція.

Українські народні прислів'я та приказки, 1955, 322

Валовий надій молока за варіантами визначається так:

Андрійчук В., Економіка аграрних підприємств

Валовий внутрішній продукт У фактичних цінах, млн грн

Савченко А., Макроекономіка

Валовий дохід дорівнює, таким чином, заробітній платі …

Поддерьогін А., Фінанси підприємств

Валовий прибуток від реалізації товарної продукції, грн.

Івахненко В., Курс економічного аналізу

Валовий прибуток від реалізації товарної продук-ції, грн.

Івахненко В., Курс економічного аналізу

Валовий випуск страхових компаній визначається за формулою:

Тітьонко О., Система макроекономічного рахівництва

Дані про промислове виробництво Валовий внутрішній продукт.

Дугіна С., Маркетингова цінова політика

Валовий дохід — це здобуток ціни на кількість продукції: (Р?

Кривенко К., Політична економія