Синоніми до слова Валовий

Синоніми до слова Валовий

 1. сумарний
 2. загальний
 3. (прибуток) гуртовий
 4. брутт

Приклади використання слова Валовий

 • Валова продукція.
 • Цілком природно, що врожай озимої пшениці значною мірою визначає валовий збір зерна в республіці.
 • Валовий надій молока за варіантами визначається так:
 • Валовий внутрішній продукт У фактичних цінах, млн грн
 • Валовий дохід дорівнює, таким чином, заробітній платі …
 • Валовий прибуток від реалізації товарної продукції, грн.
 • Валовий прибуток від реалізації товарної продук-ції, грн.
 • Валовий випуск страхових компаній визначається за формулою:
 • Дані про промислове виробництво Валовий внутрішній продукт.
 • Валовий дохід — це здобуток ціни на кількість продукції: (Р?
 • Валовий коефіцієнт вигоди / витрати визначається за формулою:
 • Валовий скоригований наявний дохід (скоригований) Всього Всього
 • Валовий національний дохід перено-ситься з попереднього рахунку.
 • Валовий дохід — це грошовий вираз вартості знов створеної продукції.
 • Валовий випуск неринкових послуг визначається як сума поточних витрат: