Синоніми до слова Валюта

Синоніми до слова Валюта

  1. (іноземна) гроші
  2. грошові знаки
  3. асигнації
  4. банкноти
  5. векселі
  6. золото
  7. коштовності

Приклади використання слова Валюта

Валюта ціни — це валюта, в якій визначається ціна контракту.

О. І., Міжнародні розрахунки та валютні операції

Валюта платежу — це валюта, в якій здійснюється оплата товару.

Мозговий О., Міжнародні фінанси

Валюта, яку котирують проти базової валюти, називається зустрічною.

Мозговий О., Міжнародні фінанси

Валюта платежу може збігатися або не збігатися з валютою ціни товару.

Мозговий О., Міжнародні фінанси

Валюта ціни (валюта угоди) — валюта, в якій фіксується вартість товару.

Мозговий О., Міжнародні фінанси

Валюта платежу може збігатися з валютою ціни товару, а може і не збігатися.

Дахно Іван, Зовнішньоекономічний менеджмент

Валюта ціни може бути валютою країни експортера, країни імпортера або третьої країни.

Дахно Іван, Зовнішньоекономічний менеджмент

Валюта платежу — це валюта, в якій оплачується зобов’я — зання покупця (імпортера).

О. І., Міжнародні розрахунки та валютні операції

Валюта — це грошова одиниця, що використовується у міжнародних економічних відносинах.

Лагутін В.Д., Гроші та грошовий обіг

Валюта платежу ставиться у залежність від більш стійкої валюти застереження (валюти ціни).

Мозговий О., Міжнародні фінанси