Синоніми до слова Валюта

Синоніми до слова Валюта

 1. (іноземна) гроші
 2. грошові знаки
 3. асигнації
 4. банкноти
 5. векселі
 6. золото
 7. коштовності

Приклади використання слова Валюта

 • Валюта ціни — це валюта, в якій визначається ціна контракту.
 • Валюта платежу — це валюта, в якій здійснюється оплата товару.
 • Валюта, яку котирують проти базової валюти, називається зустрічною.
 • Валюта платежу може збігатися або не збігатися з валютою ціни товару.
 • Валюта ціни (валюта угоди) — валюта, в якій фіксується вартість товару.
 • Валюта платежу може збігатися з валютою ціни товару, а може і не збігатися.
 • Валюта ціни може бути валютою країни експортера, країни імпортера або третьої країни.
 • Валюта платежу — це валюта, в якій оплачується зобов’я — зання покупця (імпортера).
 • Валюта — це грошова одиниця, що використовується у міжнародних економічних відносинах.
 • Валюта платежу ставиться у залежність від більш стійкої валюти застереження (валюти ціни).
 • Валюта зобов’язання може бути недоступною контрагентові незалежно від його фінансового стану.
 • Валюта є не лише засобом платежу, а й товаром, що купується і продається на валютному ринку.
 • Валюта країни поціновується у довгостроковому періоді у відповідь на зростання попиту на її експорт.
 • Валюта клірингу функціонує, як правило, у вигляді відображення бухгалтерських записів на банківських рахунках.
 • Валюта на інкасо", або «Сплатіть за наказом АБ «Лілія».