Синоніми до слова Вартісний

Синоніми до слова Вартісний

Приклади використання слова Вартісний

Вартісний показник товарної продукції у зазначеній вище формі звіту відображується у вигляді виручки від реалізації з урахуванням цін, що склалися, за продану продукцію, різних надбавок до них та інших надходжень.

Крім того, операційно-вартісний аналіз дає змогу оцінити ефективність та доцільність функцій, які виконуються банком.

Оцінюється вартісний і кількісний рівень зовнішньоторговельних операцій.

Якщо фірма успішно здійснює свою фінансову й інвестиційну політику, то вартісний цикл розвивається по висхідній лінії.

Аналітичні методи системний аналіз написання сценаріїв функціонально-вартісний аналіз економічний аналіз

Критерієм прийняття бюджетних рішень у рамках цього методу є «вартісний ефект».

Оцінка та вартісний аналіз техніко-технологічного потенціалу окремих виробничих підрозділів, технологічних комплексів, агрегатів та інших технічних засобів для підприємства.

Визначається вартісний обсяг ВВП по секторах, а також питома вага ВВП і проміжного споживання у валовому випуску в розрізі секторів економіки.

У ІІІ квадранті міжгалузевого балансу подається вартісний склад ВВП та імпорту за основними компонентами вартості (рядки) і в розрізі галузей-виробників (колонки).

Поясніть сутність таких методів остаточного вибору структури каналу розподілу : — метод Аспінвола; - метод Ламберта; - науково-управлінський метод; - змішаний суб" єктивно-об" єктивний підхід; - вартісний підхід.