Синоніми до слова Вдосконалення

Синоніми до слова Вдосконалення

  1. поліпшення
  2. покращання
  3. (знань) підвищення
  4. (себе) самоудосконалення
  5. (технічне) винахід

Приклади використання слова Вдосконалення

Вдосконалення економіки забезпечує всім країнам підвищення добробуту.

Дахно Іван, Зовнішньоекономічний менеджмент

Вдосконалення і розвиток культури та менталітету, є безсумнівною потребою людства.

Істин Микола, Поезія Некстмодернізму

Вдосконалення кредитно-розрахункового страхового забезпечення товарних ринків передбачає:

Савощенко А. С., Інфраструктура товарного ринку

Вдосконалення організації та порядку обліку операцій з тівкою на всіх етапах руху готівки.

Лагутін В.Д., Гроші та грошовий обіг

Вдосконалення і зміни стосувались кількісного та якісного внесення гною під ті чи інші культури.

Примак Іван, Введення до спеціальності

Ми створили особливе Товариство Вдосконалення Світу і зробили з двох світів новий, наш власний.

Ласвіц Курд, Найкращий із світів

Вдосконалення складського господарства безпосередньо пов ` язане з розвитком тарно-пакувального обслуговування.

Савощенко А. С., Інфраструктура товарного ринку

Вдосконалення різних економічних механізмів, котрі під-силюють взаємодію різних функціональних ланок в межах фірми.

Кальченко А., Логістика

Вдосконалення природи рослин (біотехнологія) Сучасні культурні рослини в більшості сильно відрізняються від початкових диких форм.

Примак Іван, Введення до спеціальності

Вдосконалення їхньої структури відбувається завдяки координації з емпіричним рівнем пізнання, розширенням експериментальної бази науки.

Арутюнов В., Методологія соціально-економічного пізнання