Синоніми до слова Вдосконалення

Синоніми до слова Вдосконалення

  1. поліпшення
  2. покращання
  3. (знань) підвищення
  4. (себе) самоудосконалення
  5. (технічне) винахід

Приклади використання слова Вдосконалення

Заходи щодо вдосконалення взаємодії правоохоронних органів

Часу на вдосконалення ми маємо досить, але оцінками, що ми їх отримуємо зараз, ми закладаємо, так би мовити, основу.

Мета роботи — вивчити чинну систему обліку та аналізу за-робітної плати, розробити пропозиції щодо її вдосконалення.

Незважаючи на всі вдосконалення, це були дурні, бездумні чудовиська.

Важливе завдання вищої школи на сучасному етапі - виробити у студентів життєву потребу до самостійної творчої праці, постійного вдосконалення своїх здібностей і поповнення знань за отримання необхідних навичок і умінь.

Назвіть шляхи вдосконалення інформаційної бази обчислення макроекономічних показників.

Стосовно вдосконалення ціноутворення вже не викли кає сумніву доцільність врахування економічних оцінок природного фактора в господарській діяльності.

Опинивсь на кухні, вони одразу ж почали мізкувати й вигадувати різні вдосконалення.

Лице й фігура прибулиці нічим мене не здивували: жінки не бувають уродженими магами, а тільки призначеними, їхній ступінь звичайно низький, і всі магічні вмілості зводяться до вдосконалення власної зовнішності.

Тренінг сензитивності - це форма навчання, що обумовлює участь слухача у групі з метою підвищення людської сприйнятливості та вдосконалення умінь взаємодії з іншими людьми.