Синоніми до слова Вдосконалення

Синоніми до слова Вдосконалення

 1. поліпшення
 2. покращання
 3. (знань) підвищення
 4. (себе) самоудосконалення
 5. (технічне) винахід

Приклади використання слова Вдосконалення

 • Вдосконалення економіки забезпечує всім країнам підвищення добробуту.
 • Вдосконалення і розвиток культури та менталітету, є безсумнівною потребою людства.
 • Вдосконалення кредитно-розрахункового страхового забезпечення товарних ринків передбачає:
 • Вдосконалення організації та порядку обліку операцій з тівкою на всіх етапах руху готівки.
 • Вдосконалення і зміни стосувались кількісного та якісного внесення гною під ті чи інші культури.
 • Ми створили особливе Товариство Вдосконалення Світу і зробили з двох світів новий, наш власний.
 • Вдосконалення складського господарства безпосередньо пов ` язане з розвитком тарно-пакувального обслуговування.
 • Вдосконалення різних економічних механізмів, котрі під-силюють взаємодію різних функціональних ланок в межах фірми.
 • Вдосконалення природи рослин (біотехнологія) Сучасні культурні рослини в більшості сильно відрізняються від початкових диких форм.
 • Вдосконалення їхньої структури відбувається завдяки координації з емпіричним рівнем пізнання, розширенням експериментальної бази науки.
 • Вдосконалення механізму узгодженої діяльності двох сигнальних систем є фундаментом для розвитку самостійності дій і мислительних операцій.
 • ІНТЕГРОВАНА ТОРГОВЕЛЬНА ЛОГІСТИКА Вдосконалення якоїсь однієї логістичної операції у си-стемі торговельної логістики рідко діє загальносистемний ефект.
 • Вдосконалення технологічної структури в цьому напрямі істотно впливає на скорочення строку окупності капіталовкладень і фондовіддачу основних виробничих фондів.
 • Вдосконалення існуючого комплексу з переробки металобрухту надасть можливість підприємству збільшити обсяги експорту та інтенсифікувати просування зазначеного товару на світові ринки.
 • Вдосконалення організації виробництва, скорочення тривалості виробничого циклу є вирішальними факторами зменшення обсягу незавершеного виробництва і покращання показників роботи підприємства.