Синоніми до слова Взаєморозуміння

Синоніми до слова Взаєморозуміння

  1. (взаємне розуміння) злагода
  2. згода
  3. порозуміння

Приклади використання слова Взаєморозуміння

Додамо, що і Коппеноль, і всі навколо були з простолюду, а це й зумовило таке швидке, просто блискавичне їх взаєморозуміння.

Правильне визначення інтересів компанії і цільових аудиторій, забезпечення їх реалізації на основі взаєморозуміння та взаємодії.

Між ним і старим храмом було стільки глибокого інстинктивного взаєморозуміння, стільки фізичної спорідненості, що Квазімодо приріс до Собору, як черепаха до свого щитка.

Цей огляд має слугувати лише ознакою для далекосяж ного твердження, що раціональність, підґрунтям якої є мета, і раціональність, що спрямована до взаєморозуміння, не можуть підміняти одна одну.

Новатори, революціонери, зазвичай, не бояться звинувачень в архаїзмі, тому що для них давні за часом символи, міфи, звичаї - це свідчення загальнолюдських начал, шлях до взаєморозуміння.

Добре організовані ділові переговори забезпечують досягнення взаєморозуміння і взаємодії в реалізації інколи зовсім протилеж-них інтересів партнерів.

Але це не причина, щоб відмовлятися від взаєморозуміння й спілкування.

Досить сильним він є знову ж таки з контекстуалістського погляду, оскільки в медіумі мовленнєвого взаєморозуміння межі так званих несумірних світів постають прозорими.

Вони все частіше виступають не тільки технологами виробництва, вміло використовуючи досягнення науки і нову техніку, але й організаторами людей різного рівня підготовки, вихователями доброзичливості, взаєморозуміння і підтримки в колективі.

Навмисна омана, само собою, не дозволяє обмінюватися враженнями та шукати взаєморозуміння.