Синоніми до слова Винятковість

Синоніми до слова Винятковість

  1. Виключність (виділення чогось із ряду за якісь переваги)
  2. Привілейованість

Приклади використання слова Винятковість

«Показуючи красу гвоздики, її винятковість» , — відповів Еніште.

Хіба те, як нещасний аутсайдер проштовхувався, ліз уперед, торуючи шлях власним тілом, прослизав чорним ходом, чимось гірше за те, як рекламує свою винятковість Кліфорд?

Наявність статевого органа та його активність заперечують погордливу винятковість суб' єкта.

Кожен з них тисячі разів чув історію Сонячного Годинника, знав про трагічні обставини, за яких його було споруджено і про винятковість його магічної сили.

Це суспільство демонструвало винятковість, що не мала паралелей в капіталістичному світі.

Ідея якісної винятковості естетичного пізнання наштовхує філософа на хибну думку про винятковість художньої творчості як діяльності, що виникає та існує завдяки здатності людини естетично сприймати світ.

Авжеж, багато що Шульц запозичив у своїх індіанських друзів: мову жестів, способи виживання в суворих умовах, погляд на світ, індіанську етику, а певною мірою — і віру в їх винятковість.

Найменше припущення, що інша віра може бути політично й релігійно правомірною, ставило під сумнів претензії власного віросповідання на винятковість і підривало самі основи наявного політичного й суспільного ладу.

У Польщі наступ феодально-ка толицької реакції у сфері ідеології проявлявся в проповідуванні ідей сарматизму, головним змістом яких було твердження про винятковість особи польського феодала.

Звичайно, злочинець, який пишається собою, завдячує свою винятковість суспільству, але, можливо, вона завжди була йому притаманна, а суспільство тільки забачило її і поставило йому це за провину.