Синоніми до слова Винятковість

Синоніми до слова Винятковість

  1. (виділення чогось із ряду за якісь переваги) виключність
  2. привілейованість

Приклади використання слова Винятковість

  • Образ нашого сучасника вирисовується в них [картинах] уже не в своїй винятковості й офіціальній відокремленості, а в новому, більш широкому. художницькому розумінні дійсності.
  • Носіями позитивних рис лише інколи виступають у творах Квітки представники заможної сільської верстви, причому письменник підкреслює їхню винятковість, нетиповість.
  • Виховувати непримиренністьхдо всяких проявів експлуатації, поневолення, расової винятковості та інших пороків капіталістичної системи — таке благородне завдання діячів соціалістичної культури.
  • Винятковість її становища належало б якнайповніше дослідити, та, на жаль, обставини не дозволяють мені зробити цього.
  • Винятковість адміністративного арешту виявляється в тому, що він встановлюється за вчинення адміністративних проступків з особливою антигромадською спрямованістю, які найбільш наближені до кримінальнокараних.