Синоніми до слова Винятковість

Синоніми до слова Винятковість

  1. (виділення чогось із ряду за якісь переваги) виключність
  2. привілейованість

Приклади використання слова Винятковість

Образ нашого сучасника вирисовується в них [картинах] уже не в своїй винятковості й офіціальній відокремленості, а в новому, більш широкому. художницькому розумінні дійсності.

Олександр Довженко, III, 1960, 103

Винятковість її становища належало б якнайповніше дослідити, та, на жаль, обставини не дозволяють мені зробити цього.

Бовуар Сімона, Друга стать. Том 1

Винятковість адміністративного арешту виявляється в тому, що він встановлюється за вчинення адміністративних проступків з особливою антигромадською спрямованістю, які найбільш наближені до кримінальнокараних.

Алфьоров Олександр, Адміністративне право. Загальна частина