Синоніми до слова Виплата

Синоніми до слова Виплата

Приклади використання слова Виплата

Виплата матеріальної допомоги працівникам підприємства.

Виплата відсотків здійснюється один раз на рік, кожні півроку або щоквартально.

Як відбуваються в АІС страхування оформлення виплат сум відшкодувань по договорах страхування при виникненні страхо-вого випадку і фактична виплата сум?

Факт виплати підтверджується ви-датковим касовим ордером (у разі, коли виплата здійснюється через касу страхової компанії) або випискою з поточного рахунка страховика в банку.

Приходиться позавчора — виплата; приходжу я вечером додому — нема моєї Варки.

Великий Тато виграв, і виплата була п’ятдесят до одного.

Виплата дивідендів декларується ТНК навіть у разі заборони перерахувань відповідних сум.

Виплата дивідендів, відсоткових доходів за облігаціями власної емісії, відсотків за банківськими кредитами, комісійні витрати за конвертаційними операціями

Відповідно до рішення загальних зборів кооперативу виплата часток доходу на паї може здійснюватися грішми, товарами, цінними паперами, збільшенням паю тощо.

Погашення облігації - це виплата номінальної вартості облігації та доходу по них у терміни, передбачені умовами емісії облігацій.