Синоніми до слова Виплата

Синоніми до слова Виплата

  1. (грошей) заплата
  2. платіж
  3. (дія) виплачування
  4. виплат
  5. розстрочка

Приклади використання слова Виплата

При тижневих виплатах почалися. чимраз бурливіші та грізніші крики.

Іван Франко, V, 1951, 371

— Підожди. Ось буде виплата грошей, то ми тобі цілу пачку справжнього цейлонського чаю дістанемо.

Василь Кучер, Голод, 1961, 359

Саїд звелів припинити виплату.

Іван Ле, Міжгір'я, 1953, 190

Виплата процента здійснюється щорічно в кінці року.

Терещенко О., Фінансова діяльність суб'єктів господарювання

Виплата заробітної плати здійснюється за місцем роботи.

Петюх В., Ринок праці

Виплата матеріальної допомоги працівникам підприємства.

Поддерьогін А., Фінанси підприємств

Виплата процентного доходу здійснюється на купонній основі.

Опарін В.М., Бюджетна система

Виплата дивідендів здійснювалася виключно у грошовій формі.

Герасимович А., Аналіз банківської діяльності

Виплата процентів передбачається договором наприкінці строку.

Кіндрацька Л., Облік у банках

Виплата кредиту розпочинається з першого року його використання.

Андрійчук В., Економіка аграрних підприємств