Синоніми до слова Виправлення

Синоніми до слова Виправлення

Приклади використання слова Виправлення

 • За думкою вже вимальовується, а потім вибудовується оригінальний верстат для виправлення покручених конструкцій.
 • [Благонравов:] Прочитайте. (Подав папір.) Коли виправлень не буде, зараз дам шифрувати.
 • — Я надто м’якосерда до нього [сина], мені шкода було його покарати як слід, тому я й віддала його вам на виправлення.
 • Комісар ще сказав Цюпі: — Товаришу водій, все в порядку? Скільки часу треба на виправлення дефектів?.
 • Перевидали [карту Сибіру] з деякими виправленнями і доповненнями.
 • Виправлення в розрахункових чеках доцільно не допустимі.
 • Виправлення в прибуткових та видаткових касових документах забороняються.
 • Виправлення вносила жива й грішна людина — «покращувала минуле великоросів».
 • Виправлення помилок здійснюється з дотриманням чинного законодавства України.
 • Виправлення в рішеннях і ухвалах повинні бути застережені перед підписом судді.
 • Виправлення помилок здійснюється з до-три-манням чинного законодавства України.
 • Виправлення різних вад у вимові шляхом правильної постановки органів мовлення …"
 • Виправлення підтверджуються підписом особи, яка встановила ліміт та внесла зміни.
 • Виправлення тазових тканин називається перінсоргафією, а зшивання піхвових стінок колоргафією.
 • Виправлення в судовому рішенні мають бути засвідчені підписами суддів того складу суду, який його ухвалив.