Синоніми до слова Висвітлювати

Синоніми до слова Висвітлювати

  1. (тему) з’ясовувати
  2. пояснювати
  3. роз’яснювати
  4. освітлювати
  5. виясняти

Приклади використання слова Висвітлювати

Спершу він приклав палець до губів, наказуючи всім мовчати, потім закотив рукава аж під пахву, витягнув горизонтально руку й почав на ній висвітлювати слово по слову.

Ти маєш висвітлювати Національну Конференцію Окружних Прокурорів !

Вважаю, важливо висвітлювати подібні пробле ми не тільки в наукових часописах, а й у популярних виданнях — для найширшого кола читачів.

То був репортер із «Геральда» — він мав завдання висвітлювати світську хроніку вечора.

— Лазерний далекомір активований і всі просторові параметри, які він спроможний висвітлювати, надходять у повному обсязі та зберігаються на жорстких носіях ЕЛАС.

Ці суперечки не мали суто економічного характеру, та все ж я намагався в разі потреби висвітлювати й економічні проблеми (щоправда, в максимально спрощеному і стислому викладі).

Тут треба ще раз підкреслити, що на цьому місці не хочемо ні полемізувати, ні аналізувати чи висвітлювати позиції і ролю УНР.

Він назвав ряд потрібних дисертантові книжок і дав йому багато цінних порад, як краще побудувати дисертацію, як систематизувати й висвітлювати зібраний матеріал.

І починається це переосмислення, цей процес наповнення старих діжок новим вином уже у «Брахманах» — корпусі текстів, які за своїм функціональним призначенням були покликані висвітлювати передусім правила жертвопринесення та їхній зміст.

Таке тлумачення було настільки бажаним для всіх, що ніхто й не подумав більш докладно висвітлювати, обговорювати питання, справлятися в книгах, вивчати.