Синоніми до слова Витрати

Синоніми до слова Витрати

Приклади використання слова Витрати

Прямі витрати є базовою основою виготовлення будь-якого виду продукції, і тому їх з кожної одиниці продукції обраховують прямим додаванням.

Витрати на утримання насосних установок, які обслуговують поля, ферми, ставки, пасовища, відносять на витрати відповідного об" єкта або на загальновиробничі витрати.

Аналіз рентабельності Рентабельність залежить від факторів, що впливають на прибуток і витрати банку.

Прогнозувати остаточні витрати і час як по розпочатих роботах, так і по наступних і вживати відповідні заходи для усунення небажаних відхилень у майбутньому.

Збільшує валові витрати та зменшує податок на прибуток.

Навіть досить розгалужений склад видатків на розвиток економіки відбиває в основному поточні витрати.

Він ніяк не міг умовити абата Пірара, щоб той щось прийняв від нього хоча б на поштові витрати, зв’язані з процесом.

У шостому і сьомому класах відображені операції, які пов’я — зані з формуванням доходів, а також витрати, які забезпечують діяльність комерційного банку (табл.

Зі свого боку, об' єднання громадян повинні представляти фінансовим органам декларацію про свої прибутки та витрати.

В умовах застосування методів прискореної амортизації, починаючи з перших років експлуатації техніки, сукупні витрати на її утримання знижуються за рахунок постійних витрат (головним чином завдяки зменшенню амортизаційних відрахувань).