Синоніми до слова Вияв

Синоніми до слова Вияв

  1. вираження
  2. виявлення
  3. прояв
  4. вираз

Приклади використання слова Вияв

— Або високий вияв свідомої ігрової дис ципліни, вважайте, як хочете.

Бо ж філософія — не таке собі, для людної площі вигадане штукарство; не у словах — у ділі її вияв.

Вияв відмінностей змісту праці на індивідуальному та суспіль-ному рівнях.

Якщо зовнішній вигляд якихось кристалів випадково збігається з зовнішним виглядом живих істот, механіцисти починають кричати про «вияв» життя в його новій формі !. .

Вихідною точкою загального розрахунку затрат є розрахунок затрат по видах, тобто вияв і попередня обробка затрат.

З другого боку, якщо раніше були утверджені вільна діяльність інди віда і реальність як його реальність супроти даної ре альності, то тут форма — це вияв його реалізації, яку утвердив сам індивід, риси й контури його сутності, що діє сама.

Це був всенародний плебісцит, вияв державницьких стремлінь українського населення.

Це повстання підтримали також національно свідомі словацькі кола, як вияв опору на німецьку окупаційну політику їх батьківщини.

Т. Салига потрактовує це також як духовну та ідейну спадкоємність, як спадкоємність боротьби за свободу художньої творчості в умовах тоталітарного комуністичного режиму і, знову ж таки, як вияв зв’язку літератури з життям народу.