Синоніми до слова Вказувати на

Синоніми до слова Вказувати на

Приклади використання слова Вказувати на

Ми будемо постійно змушені, користуючись, скажімо, словоутворенням «патримо ніальна бюрократія», вказувати на те, що це явище деякими своїми характерними ознаками пов’язане із традиціоналістською — у даному випадку із ста новою — формою влади.

Фрайтаґ використовував цей відділ на те, щоб в обіжниках, у повчальному тоні, вказувати українцям на їхні слабості й проступки.

Я завжди думаю, що нам треба брати дійсність в її простоті, в її поетичності, і нічого не ідеалізувати, і не вказувати пальцем ані на свої заплакані очі, ані на ту річ, від якої треба заплакати.

Хоча на тому боці лінії застигла тиша (не рахуючи ледь чутного гудіння, яке могло вказувати на те, що розмова записується), Барбі майже фізично відчував, як той розмірковує.

Контролінг завдяки обліку процесуальних затрат допоможе виявляти нерентабельні процеси чи організаційні вади та вказувати на потенціал заощадження.

Консультант, знаючи те, чо-го не знає клієнт, може говорити неприємні речі, вказувати на те, на що клієнт не звертав уваги.

Тому вже при конструюванні конкретних кримшально-правових норм відсутня потреба кожного «азу вказувати на вимоги, що належать до загальної характерис-тики субєкта злочину.

Також в ухвалі слід вказувати номер кримінального провадження, який присвоюється йому в ЄРДР (ст.