Синоніми до слова Вкладати

Синоніми до слова Вкладати

  1. Бгати
  2. Впихати
  3. Всувати (класти щось всередину)
  4. Втискати (із зусиллям)
  5. Закладати
  6. Укладати

Приклади використання слова Вкладати

Наймані працівники іноді також недостатньо заінтересовані вкладати особисті кошти у свою професійну підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації через відсутність для цього достатніх матеріальних і моральних стимулів.

Відбувається формальна зміна форми власності підприємства, але не з’явля ється реального господаря, заінтересованого вкладати кошти у виробничий розвиток.

Підприємців — вкладати кошти в створення нових робочих місць

Необхідно визначити ефективність і ризикованість кожної стратегії розвитку фірми та зробити висновок, у яку стратегію доцільно вкладати кошти та чому.

І тут виникає закономірне питання: «А хто (або що) повинен вкладати дійсно ефективні інтелектуальні інвестиції, особливо якщо „перікли“ цього із загальновідомих причин зробити не можуть ?»

Тому за збільшення пропозиції грошей економічні суб" єкти не виявляють бажання вкладати гроші в альтернативні активи (акції, облігації тощо), а віддають перевагу ліквідності, тобто зберіганню свого багатства у формі готівкових грошей.

Хто може винуватити його за небажання вкладати мир з їхніми вбивцями … з вбивцями мого батька … — Нове пролиття крові не поверне до нас ані твого батька, ані синів князя Карстарка , — зазначила Кетлін.

Це дає змогу їм залучати значні грошові кошти та вкладати їх в активи з метою одержання прибутку.

За таких умов, самі розумієте, вкладати капітал дуже рисковано.

Не можна ж перед кожного їдою і кожною ночівлею розпаковувати тюки, діставати все потрібне, потім знову все це вкладати !