Синоніми до слова Власність

Синоніми до слова Власність

Приклади використання слова Власність

Видами права спільної власності є : — спільна часткова власність; - спільна сумісна власність.

Цю систему характеризують державна і суспільна власність практично на всі матеріальні ресурси та колективне прийняття економічних рішень, що здійснюється за допомогою централізованого планування.

— Вони не мої у вашому розумінні, але вони — моя власність.

Але ні продовження роду, ні власність, ні діти не можуть скласти щастя людини.

В первісному вигляді режим роздільності полягав в тому, що вся маса рухомого майна, яке належало жінці до заміжжя, з моменту укладення шлюбу переходила у власність її чоловіка.

Конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об' єктом адміністративного правопорушення, полягає в примусовій безоплатній передачі цього предмета у власність держави за рішенням суду.

Якщо протягом зазначеного строку продукція не була забрана через низькі ринкові ціни, вона переходить у власність ТКК, і фермерам виплачується її вартість за заставною ціною за мінусом витрат на зберігання.

До земель приватного підприємства належать землі, придбані ним у приватну власність, одержані у постійне користування, а також взяті в оренду у колишніх членів КСП, інших юридичних та фізичних осіб.

Оскільки лізингоотримувачеві бракує коштів і він не може отримати кредит для придбання майна у власність, він звертається до майбутнього лізингодавця з проханням узяти участь в угоді.

Остап учепився у свою власність і видер її з рук офіцера, після чого одразу ж дістав осліплюючий удар в обличчя.