Синоніми до слова Вольовий

Синоніми до слова Вольовий

Приклади використання слова Вольовий

— подивився мені у вічі повновидий вольовий осетин.

Як дикий тур — нестримний, вольовий, Наділений хоробрістю й красою, Він не одному шапку з голови Здійняв зухвало разом з головою.

Тісно пов’язані між собою, мотив і мета по-різному характеризують вольовий процес, відображаючи різні його сторони.

Аналіз протиправної самовпевненості дає змогу виділити її інтелектуальний і вольовий моменти.

Нескуба — колись такий вольовий, рішучий і часто навіть прямолінійний — зараз вагався.

Бахтін оперує категоріями «відношення − переживання», «відношення − відповідальність», «емоційно − вольовий тон», вказуючи, що в момент події, в якій задіяна особистість, все дається їй в емоційно-вольовому тоні.

Проте покладений в основу розуміння феномена нації «вольовий» складник провокує будь — якого критика на запитання: чому саме нація?

Ми з Мартою сиділи рівно, як фараонська пара вирізьблена на кольонах святині, її вольовий профіль з вольовим носом, час до часу обливався сяйвом світел, в темноті зо всіх боків мигали кольори.