Синоніми до слова Враховувати що

Синоніми до слова Враховувати що

Приклади використання слова Враховувати що

Як бачимо, при дефіциті фосфору чи будь-якого іншого поживного макроелемента істотно знижується ефективність використання інших видів добрив, і це потрібно враховувати аграрним підприємствам, щоб не допустити даремного витрачання ресурсів.

Визначаючи потребу в матеріальних ресурсах, необхідно враховувати наявність засобів для їх покриття.

При цьому необхідно враховувати результати господарської діяльності підприємства і його фінансові можливості.

Крім зазначених факторів, які варто враховувати, вибираючи постачальника, важливим є й рішення, де купувати продукцію — у виробників чи дистриб’юторів.

Треба враховувати, що правопорушники можуть штучно створювати такі ситуації.

Як для свого віку Л. Комаров видав немало, якщо враховувати не кількість книжок, а їх обсяг.

Визначаючи тактичні й оперативні завдан-ня грошово-кредитної політики потрібно враховувати необхід-ність її диференціації залежно від конкретної макроекономічної ситуації.

Для прийняття правильних управлінських рішень потрібно враховувати так звані неявні витрати.

Під час проведення професійної перепідготовки персоналу слід враховувати попередній життєвий, особливо професійний, досвід працівників.