Синоніми до слова Врос тати

Синоніми до слова Врос тати

Приклади використання слова Врос тати

Козацьких галер або кораблів Цісар Й. М. турецький не дозво ‑ лить обер тати ні на послугу, ані їх людей, ані товарів, ані зброї, але обі ‑ цяє їм і забез печує вільний перехід і відхід з усім, коли вони захочуть.

Вірі кортіло розповісти про Никову гіпотезу, розпи тати про тунелі в кризі і про все, що стосується магніт ного полюса, але вона вчасно стрималася.

Після цього по чав валитися потребініик, і знову прийшлося потрібний де рев’яний матеріял в одному місці рвати, а в другому ла тати.

БРЕХНЯ Переписувати список сорока семи легше, ніж чи тати.

А надто , — Гріні зробив на голос на дальших словах , — про можливості чи тати чужі думки.

Спустився схо дами і рушив направо, у мисливський магазин на Франклін-стріт, де завжди можна було діс тати волосінь і вудлища.

Намовляв «викорис тати свій успіх і свою силу в інтересах усього східнього православія, розвивав перед ним пляни союзу православних держав Москви, України, Молдавії й Волощини».

Багато консалтингових фірм зуміли викорис-тати цю перевагу, адаптуючи портфель своїх послуг до нових потреб клієнтів.

Але я повсякчас думаю … Я більше не можу … Пи тати гріх?

Операцію було задумано хитро — Клоссові довелося це визнати, а коли знову запала мовчанка, він ризикнув спи тати : — А якщо з’явиться справжній їхній зв’язківець?