Синоніми до слова Всебічний

Синоніми до слова Всебічний

Приклади використання слова Всебічний

Важливою відмітною особливістю комплексу є всебічний аналіз господарської діяльності підприємства або виробничого плану здійснення інвестиційного проекту.

Функціонуюча робоча сила забезпечує матеріальні умови життєдіяльності людини, її всебічний розвиток.

товкою, здатні дати всебічний аналіз взаємозв" язаним виробничим процесам, закласти і провести досліди з порівняльної ефективності різних агрозаходів, нових рекомендацій.

Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України …"

Орієнтовна схема процедури планування витрат підприємства Розробленню плану собівартості на підприємстві передує всебічний аналіз його виробничо-господарської діяльності за попередній період.

Гармонійний розвиток особистості означає всебічний розвиток людини як створіння соціального, яке володіє свідомістю (розумом), активного та здатного до результативної і продуктивної праці.

Виходячи з принципів якості, творчого обов’язку та національної етики — вона будує лад, здібний забезпечити кожному продукуючому членові суспільства всебічний розвиток, правове положення й справедливий еквівалент (оплату) його праці.

Всебічний розвиток освіти і підвищення кваліфікації робочої сили, що впливає на економічне зростання, а також на покращення рівня життя американців, починається передусім із шкільної освіти.

У сфері розвитку освітньої бази Указом передбачений всебічний розвиток інтелектуальних, духовних та фізичних здібностей особистості, забезпечення ринку праці висококваліфікованою робочою силою.