Синоніми до слова Вторинний

Синоніми до слова Вторинний

Приклади використання слова Вторинний

З огляду на етапи функціонування вирізняють первинний і вторинний ринки цінних паперів.

Реклама допомагає збільшити конкурентоспроможність товарів фірми, щоб розширити її частку ринку за рахунок конкуруючих товарів, коли вторинний попит стабілізувався чи виявився вже насиченим, а первинний попит ще не зовсім розвинувся.

Вторинний статус жінки в суспільстві є однією з безперечних універсалій, загальнокультурним фактом.

Первинний сектор є головним чином сільськогосподарським; вторинний — виробничим або промисловим; третинний — послугами.

Однак те, що, як вона гадала, було сном, насправді є істерією: прокинувшись чи заспокоївшись, вона зовсім змінюється, тобто входить, як колись казав лікар Азам, у вторинний стан.

Вторинний розподіл — це перерозподіл уже отриманих пер-винних доходів між секторами.

Як було зазначено вище, у США фондові біржі організовують вторинний ринок для корпоративних цінних паперів.

Існують витрати на здобуття даних, тобто на їх первинний (огляд та дослідження) чи вторинний (доступ до існуючої бази даних) збір.

Вторинний ринок цінних паперів обслуговує обіг та операції з цінними паперами, які були випущені раніше і розміщені на первинному ринку.