Синоніми до слова Вуй

Синоніми до слова Вуй

Приклади використання слова Вуй

Чомусь він сумнівався, що вуй так просто запросить його погостювати.

Побачивши здивоване лице співрозмовника, хлопчина пояснив з деякою зловтіхою: Для мене Великим Князем був і залишається мій старший вуй Нельяфінве Феанаріон.

Вуй Феанаро тепер зветьсявождем — його обожнює молодь з Першого Дому … Такі нерозумні ще особи як Наренділь … Та що там — першими до бою стануть його власні сини, чия вірність вождю є й вірністю голові роду.

Фіндекано раптом зрозумів, що відсутній нині вуй Феанаро та князь Нолофінве схожі на батька, наче влиті.

Твій вуй шляхетний і сміливий, шануй його, дитя моє … Він не став гіршим від того, що носить на голові мідний обруч замість золотого.

Але повернулись щасливо — принесли все, що замовив каган, і чотири великі паки золотого скла для мусії - от як зметикував вуй Півень !

Гм … Але ж мож на старіти і кра си во … Хічкок, Пікас со, Шон Кон нері, вуй ко Ште фан … А він, ста теч ний Ми ко лай, ще нічо го так … як що пра вильно ви ко рис то ву ва ти світлотінь.

Йому відповідає вуй Арафінве, котрий розташувався з родиною і спокревеними поруч з Телерійськими гостями.

В. Вуй цик серед написів ХІІІ ст. , вперше ним уведених до наукового обігу, акцентує увагу на єдиному виявленому поминальному записі.