Синоніми до слова Вчинений

Синоніми до слова Вчинений

Приклади використання слова Вчинений

Ласкавий читач пригадує, що папери пана Перегрінуса Тиса були конфісковані, щоб з їхньою допомогою швидше напасти на слід злочину, який не був ніколи вчинений.

Сенс юрпдиїногТаспекту у да-ному вішадку полягає в забезпеченні однакового для всіх громадян обов’язку понести за вчинений злочин покарання, вид і розмір якого пе-редбачеш кримінальним законом.

У разі коли особа припускається помилки щодо кваліфікації вчиненого злочину, вона відповідатиме за фактично вчинений злочин.

— Це або якийсь дурний жарт, або чийсь зухвалий вибрик, вчинений з незрозумілою для мене метою.

Працівники право-охоронних органів зобов’язані реагувати на вчинений особою злочин — рамках наданих їм прав. , е перший етап реалізації негативної кримі нальної відповідальності що відбувається в рамках кримінально-правових відносин.

Йдеться про жорстокий акт терору, вчинений проти сім' ї віце-президента Конфедерації, високошановної Сари Лу Лейн, моєї доброї колеги, друга і однодумця.

Усвідомлення протиправного характеру дії або бездіяльності при непрямому умислі суттєво не відрізняється від цього елементу суб' єктивної сторони проступку, що був вчинений з прямим умислом.

Ще й досі люди пам’ятають погром міста, вчинений вашим вельможним батьком, коли Аерис відчинив йому браму.

Позов про відшкодування збитків від забруднення нафтою може бути вчинений безпосередньо страховику або іншій особі, яка надала забезпечення відповідальності власника судна.