Синоніми до слова Відмежовувати

Синоніми до слова Відмежовувати

Приклади використання слова Відмежовувати

Вони дозволяють відмежовувати правопорушення від порушень інших соціальних норм і утворюють поняття «склад правопорушення».

Але Ворота, так чи інакше, мусять щось відмежовувати.

Визнаючи право соціального забезпечення самостійною галуззю права, слід відмежовувати її від суміжних галузей права — трудового, адміністративного, фінансового.

Велика радість охопила колишніх запорожців, коли в присутності депутатів од війська почали відмежовувати чорноморцям землю.

При цьому потрібно відмежовувати грошове стягнення, як захід забезпечення кримінального провадження, від штрафу, який застосовується за ухилення від явки або злісну неповагу до суду і передбачений ст.

І був у них спільний мотив, який спонукав Їлдропа та Еплплекса отак відмежовувати себе час від часу від своїх щоденних зарібкових занять, та від звичних суспільних занять.

Раніше ти хоча б уміла відмежовувати їх від життя, а нині …

Він дуже вмів відмежовувати літера туру від політики.

По-друге, суб" єктивна сторона істотно впливає на ква-лі" ікацію злочинів і дозволяє відмежовувати суміжні злочини за обєктивними ознаками, наприклад, умисне вбивство (ст.