Синоніми до слова Відображення

Синоніми до слова Відображення

  1. (життя) відбиття
  2. відтворення
  3. віддзеркалення
  4. (у воді) відбиток
  5. зображення

Приклади використання слова Відображення

Цей новий погляд знайшов своє відображення в маніфесті Г. Шредера — Т. Блера.

Розглянемо реєстрацію в обліку та відображення в балансі депозитних операцій банку.

ОСНОВНІ ЗАКОНИ ЛОГІКИ Закон як відображення найістотніших зв’язків і відношень у предметах та явищах об" єктивного світу.

Ці інструментальні засоби дозволяють користувачеві конкретизувати (визначити) «подібність» відібраних записів, дають змогу легко і швидко оглядати графічні відображення інформації в різних ракурсах.

Якщо Ваше відображення зникне — мої слова — тільки лестощі.

— Я — метаморфомаг , — пояснила вона, розглядаючи своє відображення і крутячи головою, щоб роздивитися волосся.

Інформаційне забезпечення — важливий елемент автоматизованих інформаційних систем обліку, призначений для відображення інформації, що характеризує стан керованого об" єкта і є основою для прийняття управлінських рішень.

Щодо засобів відображення й керування — домагатися, щоб уся відображувана інформація була легко зрозумілою і користувач постійно контролював ситуацію; передбачити засоби, що допомагають користувачеві пересуватися по СППР.

Це питання цікавить також потенційних інвесторів та кредиторів і має знайти відображення в бізнес-плані.

Бухгалтерський баланс — це спосіб узагальненого відображення та економічного групування засобів господарства за їхніми видами та джерелами утворення в грошовій оцінці на відповідний момент, як правило, на перше число місяця.