Синоніми до слова Відображення

Синоніми до слова Відображення

 1. відтворення
 2. віддзеркалення
 3. (у воді) відбиток
 4. зображення
 5. відбиття

Приклади використання слова Відображення

 • Автором загальновідомих українських оповідань, що вийшли збіркою під псевдонімом «Марко Вовчок», оповідань, які є найкращим відображенням життя українського селянства,. є жінка на ім'я Марія Маркович.
 • Трудове піднесення народу, широкий розмах соціалістичного змагання, процес перевиховання людей у творчій праці, боротьба з класовими ворогами — все це знайшло своє відображення в українській літературі цих років [довоєнних п’ятирічок].
 • І нині, коли ми проходимо вулицями Києва, ми бачимо відображення минулої слави бойових днів у мармурі і бронзі.
 • Преображенський схопився з стільця й обличчя його перекосилося, як відображення в параболічному дзеркалі «кімнати сміху».
 • Невдоволено заворушились надбережні лози, загойдалися відображення ліхтарів на воді.
 • Ленінська теорія відображення світу і буття лежить в основі цього методу [соціалістичного реалізму].
 • Художня творчість — складний. процес пізнання і відображення дійсності.
 • Відображення дають електромагнітні хвилі, світло.
 • Відображення мовчало, вражене звуком власного імені.
 • Відображення уявлень про світ у первісному мистецтві.
 • Відображення здалося мені цілком природним і людяним.
 • Відображення в загальному випадку не є єдино можливим.
 • Відображення в обліку різних варіантів наводиться табл.
 • Відображення в них ранньофеодальних суспільних відносин.
 • Відображення в дзеркалі їй більше не усміхалося, як колись.