Синоніми до слова Відпуск

Синоніми до слова Відпуск

  1. видача
  2. видавання

Приклади використання слова Відпуск

Відпуск товарів у буфети та в дрібнороздрібну мережу оформляють накладною.

Свідерський Є., бухгалтерський облік в галузях економіки

Відпуск матеріалів на виробництво здійснюють згідно із лімітно-заборними картками.

Свідерський Є., бухгалтерський облік в галузях економіки

Відпуск палива водіям здійснює заправник у межах лі-міту, встановленого на місяць.

Свідерський Є., бухгалтерський облік в галузях економіки

Відпуск матеріальних цінностей здійснюється із суворим дотриманням ліміту, якщо такий встановлено.

Свірко С., Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах

Відпуск лісових ресурсів тваринного походження регламенту-ється суворіше порівняно з недеревною рослинністю.

Дорогунцов С., Екологія

Відпуск лісових ресурсів тваринного походження регламентується суворіше, порівняно, а недеревною рослинністю.

Дорогунцов С., Екологія

Відпуск зі складу автомобільних шин у разі заміни проводять за обов’язково ї здачі шини, знятої з автомобіля.

Свідерський Є., бухгалтерський облік в галузях економіки

Відпуск у виробництво матеріальних ресурсів, за якими не встановлено норми витрат, зазвичай здійснюють на підставі накладних.

Свідерський Є., бухгалтерський облік в галузях економіки

Відпуск продуктів у виробництво (на кухню) здійснюють у межах добової потреби, що відповідає Плану-меню, із врахуванням залишків на кухні.

Свідерський Є., бухгалтерський облік в галузях економіки

Відпуск запасів за лімітно-забірними картами здійснюється відповідно до нормативів витрат на заданий обсяг виробництва в межах установлених лімітів.

Білик М., Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств