Синоніми до слова Відпуск

Синоніми до слова Відпуск

Приклади використання слова Відпуск

 • Відпуск товарів у буфети та в дрібнороздрібну мережу оформляють накладною.
 • Відпуск матеріалів на виробництво здійснюють згідно із лімітно-заборними картками.
 • Відпуск палива водіям здійснює заправник у межах лі-міту, встановленого на місяць.
 • Відпуск матеріальних цінностей здійснюється із суворим дотриманням ліміту, якщо такий встановлено.
 • Відпуск лісових ресурсів тваринного походження регламенту-ється суворіше порівняно з недеревною рослинністю.
 • Відпуск лісових ресурсів тваринного походження регламентується суворіше, порівняно, а недеревною рослинністю.
 • Відпуск зі складу автомобільних шин у разі заміни проводять за обов’язково ї здачі шини, знятої з автомобіля.
 • Відпуск у виробництво матеріальних ресурсів, за якими не встановлено норми витрат, зазвичай здійснюють на підставі накладних.
 • Відпуск продуктів у виробництво (на кухню) здійснюють у межах добової потреби, що відповідає Плану-меню, із врахуванням залишків на кухні.
 • Відпуск запасів за лімітно-забірними картами здійснюється відповідно до нормативів витрат на заданий обсяг виробництва в межах установлених лімітів.
 • Відпуск матеріалів зі складу здійснюють на підставі первинних документів, якими є: накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів (ф.
 • Відпуск кормів зі складу (комори) відгодівельного пункту здійснюють згідно із встановленими раціонами й оформлюють Забірною відомістю у двох примірниках.
 • Відпуск таких товарів може відбуватися в розфасованому вигляді у споживацькій тарі виробника чи продавця, а також за допомогою зважування або відмірювання в тару споживача.
 • Відпуск готової продукції з виробництва в реалізацію оформ-ляють денними забірними листами, накладними, а в разі відпуску готової продукції стороннім організаціям — накладними на відпуск на сторону.
 • Відпуск матеріалів та інших запасів здійснюється за масою, об" ємом чи кількістю відповідно до встановлених нормативів і лімітів.