Синоніми до слова Відпуск

Синоніми до слова Відпуск

Приклади використання слова Відпуск

Органи водного та лісового господарства стежать за обсягами використаних природних ресурсів і перевіряють достовірність об" єктів оподаткування для обчислення плати за воду і плати за відпуск деревини на пню.

Зауважимо лише, що особа, що має здійснити прийняття матеріальних запасів, окрім документів на відпуск, повинна мати відповідним чином оформлену довіреність на отримання встановленої кількості певного найменування матеріальних цінностей.

Навряд чи стилістично підходить іменник недогляди до таких чудес, як безчасся (читай по-українському — лихоліття, лихі часи), новомісяччя (новий місяць, молодик), відпуск матеріалів (видача, продаж матеріалів).

За аналогічного порядку здійснюється відпуск запасів при їх реалізації представникам інших організацій.

Наприклад, на підприємстві здійснюється випуск готової продук-ції або відпуск матеріалів у виробництво.

Відпуск товарів у буфети та в дрібнороздрібну мережу оформляють накладною.

Відпуск матеріалів та інших запасів здійснюється за масою, об" ємом чи кількістю відповідно до встановлених нормативів і лімітів.

Під час реалізації товарів зі складів відпуск їх здійснюють на підставі рахунків-фактур, в яких указують асортимент і кількість товарів, що відпускаються.

Відпуск матеріальних цінностей здійснюється із суворим дотриманням ліміту, якщо такий встановлено.