Синоніми до слова Відрізнятися

Синоніми до слова Відрізнятися

Приклади використання слова Відрізнятися

Прикладом можуть бути системи управління торгівлею, транспортом, видавничі системи, служба безпеки та ін. , вимоги до рівня якості БД в яких можуть суттєво відрізнятися.

— Я не думаю, що це дитя чимось буде відрізнятися.

Реальні вироби можуть відрізнятися один від одного якістю, властивостями, зовнішнім оформленням, сервісом, що супроводжує товар, тобто тут має місце розходження в так званій «товарній пропозиції».

Річ у тому, що витрати на ту саму статтю можуть суттєво відрізнятися протягом розрахункового періоду.

Акцепт за своїм змістом не повинен відрізнятися від оферти.

Розумієте, у вас і в того, хто (чи що ?) відповість на ваші молитви, погляди на важливі речі і весь світ взагалі можуть істотно відрізнятися.

Зрозуміло, що товар у Нью-Йорку не повинний відрізнятися від товару в Сан-Франциско.

Чи повинен аудиторський висновок щодо підтвердження фінансової звітності страхової компанії відрізнятися від аналогі-чних висновків щодо інших суб" єктів господарювання?

Сегменти можуть значно відрізнятися один від одного.

Це означає, що підручник «антифізики» для антисвіту в принципі нічим не повинен відрізнятися від підручника фізики, за яким вивчають цю чудову науку.