Синоніми до слова Відхилення

Синоніми до слова Відхилення

  1. ненормальність
  2. неправильність
  3. аномалія
  4. патологія

Приклади використання слова Відхилення

Кут відхилення стрілки електрометра буде тим більший, чим з більшою силою діятиме на неї поле.

Курс фізики, III, 1956, 34

Відхилення течії рік залежить від того, що вода зустрічає опір порід у берегах та на дні долини.

Курс загальної геології, 1947, 108

Відхилення пропозиції.

Ленін, 19, 1950, 4

Маркс і Енгельс якнайрішучіше відстоювали філософський матеріалізм і не раз роз’яснювали глибоку помилковість усяких відхилень від цієї основи.

Інженерна геодезія, 1959, 10

Відхилення розмірів частин споруди від вказаних у проекті не повинні перевищувати допустимої величини.

Питання походження української мови, 1956, 28

Показник За мину-лий період За звітний період Відхилення

Болюх М., Економічний аналіз

Відхилення план фактично в планових цінах факт загальне (гр.

Болюх М., Економічний аналіз

Відхилення сума питома вага сума питома вага сума питома вага

Герасимович А., Аналіз банківської діяльності

Статті витрат План На фактичний об-сяг Відхилення від плану (?)

Болюх М., Економічний аналіз

Відхилення від спрогнозованих подій можуть бути досить значними.

Шершньова З., Стратегічне управління