Синоніми до слова Відхилення

Синоніми до слова Відхилення

 1. ненормальність
 2. неправильність
 3. аномалія
 4. патологія

Приклади використання слова Відхилення

 • Кут відхилення стрілки електрометра буде тим більший, чим з більшою силою діятиме на неї поле.
 • Відхилення течії рік залежить від того, що вода зустрічає опір порід у берегах та на дні долини.
 • Відхилення пропозиції.
 • Маркс і Енгельс якнайрішучіше відстоювали філософський матеріалізм і не раз роз’яснювали глибоку помилковість усяких відхилень від цієї основи.
 • Відхилення розмірів частин споруди від вказаних у проекті не повинні перевищувати допустимої величини.
 • Показник За мину-лий період За звітний період Відхилення
 • Відхилення план фактично в планових цінах факт загальне (гр.
 • Відхилення сума питома вага сума питома вага сума питома вага
 • Статті витрат План На фактичний об-сяг Відхилення від плану (?)
 • Відхилення від спрогнозованих подій можуть бути досить значними.
 • Показник За минулий період За звітний період Відхилення абсол. (?)
 • Відхилення сеймом цих вимог викликало невдоволення по всій країні.
 • Показник У минулому році У звітному році Відхилення фактичних даних
 • Відхилення від стратегії можуть бути ознакою гнучкості у диктаті ринку.
 • Відхилення куль через неточність наведення можуть досягати значних величин.