Синоніми до слова Відшукувати

Синоніми до слова Відшукувати

Приклади використання слова Відшукувати

Щоденно слід відшукувати час, щоб подумати про те за що люди мають бути вдячні вам.

Немає сенсу відшукувати додаткові надходження та економити на видатках, якщо це призведе до перерозподілу доходів шляхом їх прямого вилучення або через зменшення нормативів відрахувань від регулюючих доходів.

І я заходився відшукувати в пам’яті й приво дити до ладу весь той безлад споминів, що невідчеп ним тягарем тиснув на мене увесь цей час.

Десь там ще була незматеріалізована територія, на якій він міг відшукувати собі радість, чи то пак, бодай спогад про радість, натяк на її можливість.

Тому бюджетні установи змушені відшукувати інші джерела фінансування, через що питома вага і роль бюджету знижуються.

Жодних самостійних дій щодо збору і пошуку додаткових матеріалів експерт-бухгалтер проводити не може Аудитор не має права відшукувати або вимагати матеріали, які йому не надали добровільно, оскільки він діє разом із керівництвом підприємства.

Дай мені нюху, щоб Злодіїв відшукувати — я всіх сам підготую !

Отже, на цій основі пропонується така «націогенетична концепція» (зауважимо, що поняття «етногенеза» та «націогенеза» автор уживає як тотожні): «етногенез українців слід відшукувати в київсько — руських пластах.

І досі збереглася ще тенденція ігнорувати передбачення або відшукувати обхідні шляхи у випадках, коли виникають некеровані або лише частково керовані фактори.

Потім, немов опам’ятавшись, вони ніяково посміхнулися один одному і почали відшукувати на дзеркальному лінолеумі сліди Нене; зрештою їх вторгнення мало виправдання: вони шукали зниклого хлопчика.